споменици
1 Саат кула
2 Гемиџии
3 Кочо Рацин
4 Панко Брашнар
5 Велешки илинденци
6 Костурница